Phú Thuận Thành cung cấp hệ thống cẩu mini 500kg cho Eurowindow. Công ty cổ phần Eurowindow đã khẳng định vị thế nhà cung cấp tổng thể về cửa hàng đầu Việt Nam.