Phú Thuận Thành lắp đặt hệ thống cầu trục cho nhà máy ATAD. ATAD là một trong những thương hiệu nổi tiếng được kiểm chứng trong ngành công nghiệp xây dựng.