Đại tu bộ bán cổng trục dầm đôi 20 tấn. General Electric (GE) là Công ty công nghiệp Kỹ thuật số hàng đầu của Mỹ trong các lĩnh vực Năng lượng, Chăm sóc sức khỏe, Hàng không, Giao thông Vận tải, Kỹ thuật số được thành lập bởi nhà bác học Thomas Edison vào năm 1892.