Công ty Phú Thuận Thành tiến hành kiểm tra kiểm định 14 bộ cầu trục xoay đã cung cấp cho công ty Nhôm Toàn Cầu. Ngoài cầu trục xoay, Phú Thuận Thành còn cung cấp nhiều bộ cầu trục dầm đơn, dầm đôi,... các loại.