Phú thuận Thành lắp đặt toàn bộ cầu trục 20T - 30T, cổng trục Console 30T cho hệ thống nhà Xưởng SMC. Công ty TNHH Cơ Khí Thép SMC có chức năng chủ yếu là gia công, chế biến các loại thép tấm mỏng từ 2 ly. Là hệ thống kho trữ cho toàn hệ thống SMC tại Phú Mỹ. Công ty Cơ khí Thép SMC đã góp phần chuyên môn hóa sâu trong lĩnh vực kinh doanh các loại thép tấm cán nóng, góp phần gia tăng thị phần và mở rộng các mặt hàng qua gia công như: thép kết cấu, xà gồ, xả băng, cắt tờ.