Cầu Trục Phú Thuận Thành đã và đang làm việc tại xứ sở chùa vàng.