SHW80 Winch

THÔNG TIN SẢN PHẨM :

SHW 80 series là model có tải trọng rất nặng của Stahl, có tải trọng từ 100 tấn trở lên