Tube leg Single girder gantry crane

Thông số kỹ thuật Cổng trục dầm đơn chân ống :