Tác nghiệp cùng Denko Thilawa oil storage tank terminal project.

Tham dự lễ kỹ niệm thành lập nhà máy Sungdo.

Cầu Trục Phú Thuận Thành đã và đang làm việc tại xứ sở chùa vàng