eng vi

Bảng màu sơn thông dụng

Bảng màu sơn của một số hãng sơn thông dụng tại Việt Nam. Màu sơn thực tế sẽ có khác biệt so với bảng màu này.

 

Các tin khác