Single girder overhead crane 3 ton

Thông số kỹ thuật Cầu trục dầm đơn :

- Tải trọng nâng                            : ......  tấn

- Khẩu độ cầu trục                        : ...... m

- Chiều dài nhà xưởng                 : ......  m

- Chiều cao vai cột/ kèo               : ......  m

- Tốc độ nâng/ hạ; ngang; dọc     : ...... m/phút

- Bước cột (nếu có)                      : ...... m