Cầu trục dầm đơn

Thông số kỹ thuật Cầu trục dầm đơn :

                          Các Thông Số Cơ Bản:

- Tải trọng nâng                            : ......................  tấn

- Khẩu độ cầu trục                        : ....................... m

- Chiều dài nhà xưởng                 : .......................  m

- Tốc độ nâng/ hạ; ngang; dọc    : ........................ m/phút

- Bước cột (nếu có)                       : ........................ m