Cầu trục dầm đơn

THÔNG TIN SẢN PHẨM :

 Các thông số cơ bản: Tải trọng cầu trục, khẩu độ dầm, chiều dài chạy dọc, hệ thống điện ngang- dọc, hệ thống rail chạy dọc...