Sungdo Lowhead type hoist

Thông số kỹ thuật Palang Sungdo thân thấp :