Sungdo Monorail type hoist

THÔNG TIN SẢN PHẨM :

 Palang Sungdo dầm đơn.

Là loại palang thông dụng hiện nay. Palang này sử dụng cho cầu trục dầm đơn có tải trọng và khẩu độ nhỏ.