Sungdo Creep - Doublerail type hoist

Thông số kỹ thuật Palang 2 tốc độ :