Palang 2 tốc độ

Thông số kỹ thuật Palang 2 tốc độ :