Kamiuchi Lowhead type hoist

Thông số kỹ thuật Palang Kamiuchi thân thấp :