Kamiuchi Doublerail type hoist

Thông số kỹ thuật Palang Kamiuchi dầm đôi :