Palang Xích Fitop

Thông số kỹ thuật Palang Xích Fitop :