Palang điện xích Fitop

Thông số kỹ thuật Palang điện xích Fitop :