Palang Fitop dầm đơn AV

Thông số kỹ thuật Palang Fitop dầm đơn AV :