Palang Fitop dầm đôi AW

Thông số kỹ thuật Palang Fitop dầm đôi AW :