Daesan Electric chain hoist

Thông số kỹ thuật Palang điện xích Daesan :