Remote control

Điều khiển từ xa cầu trục hiệu Telecrane, Yokon

Thông số kỹ thuật Điều khiển từ xa :