Cross cabtyre cable electric system

Thông số kỹ thuật Điện sâu đo :