Chain roller electric

Thông số kỹ thuật Điện con lăn :