Grooved belt conveyor

Băng tải cao su lòng máng là loại băng tải thường dùng để tải các liệu rời, dễ rơi vãi theo dường dẫn dài, thường là từ các mỏ than, mỏ đá đến phân xưởng chế biến. Có dạng lòng máng trũng xuống nhằm tải liệu được nhiều và dễ dàng hơn, tránh rơi vãi liệu trong quá trình vận chuyển. Các loại liệu thường sử dụng băng tải cao su lòng máng là các dạng bột, dạng viên, liệu rời như : đường, kính vụn, đá, than, cát, quặng kim loại……..