Roller belt conveyor

Thường dùng trong công nghiệp thực phẩm, vận chuyển các hộp sản phẩm, giá đỡ thùng hàng.

Băng tải con lăn chia ra làm 4 loại :

+ Băng tải con lăn nhựa

+ Băng tải con lăn nhựa PVC

+ Băng tải con lăn thép mạ kẽm

+ Băng tải con lăn truyền động bằng motor.