Phú thuận Thành lắp đặt toàn bộ cầu trục 20T - 30T, cổng trục Console 30T cho hệ thống nhà Xưởng SMC.